Zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi a do ZOO Jihlava

16.09.2023

V sobotu 16.9.2023 se uskutečnil zájezd pořádaný Moravským rybářským svazem, z.s., pobočným spolkem Nová Ves, nazvaný hasičské muzeum Přibyslav a ZOO Jihlava.

V 7.00 hodin vyzvedl autobus první výletníky v Ivančicích, pak ostatní v Oslavanech, Nové Vsi, Biskoupkách a Senoradech. Naše cesta pokračovala směr Přibyslav, hasičské muzeum, kde byla domluvena prohlídka s průvodkyní. Hasičské muzeum vystavuje řadu historických exponátů, ale také současnou hasičskou techniku, pomůcky k hašení požáru a protipožární prevenci. V 15ti sálech jsme se seznámili s nejstaršími způsoby hašení a vývojem hasičských stejnokrojů. Děti si mohly během prohlídky zahoukat na požární sirény, dále jim paní průvodkyně umožnila fotit se v hasičských autech a pomohly jí pumpovat vodu z historicky prvních hasicích povozů. Děti měly ze všeho velkou radost a byli zde obdarovány sladkou odměnou.

Po prohlídce jsme se vydali do ZOO Jihlava, kde byl rozchod až do 17. hodin. Zde jsme viděli různá zvířata žijící ve volné přírodě – vlky, medvědy, hrošíky, papoušky, opice atd.

V 15. hodin jsme shlédli letové ukázky dravců a sov, které byly velice zajímavé.

U autobusu jsme pořídili společnou fotku účastníků zájezdu a vydali jsme se k domovu.

Během zpáteční cesty jsme poděkovali panu Molentovi za perfektní jízdu autobusem a požádala jsem ho, aby příští výlet jel opět s námi. Kolem 19. hodiny náš výlet skončil.

Příští výlet je plánován do Bratislavské ZOO a Dino parku na sobotu dne 31.8.2024.

Napsala Eva Horáková