INFORMACE A CENÍK POVOLENEK

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Zkoušky probíhají v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

  • 1. února 2024 v 18 hodin
  • 7. března 2024 v 18 hodin
  • 2. května 2024 v 19 hodin
  • 5. září 2024 v 19 hodin
  • 5. prosince 2024 v 18 hodin

Pro naše členy 2024

1) Vyplněné sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2024 na adresu:

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS pro vložení sumáře s povolenkami

- nebo v pracovní dny je obsluhovaná schránka na rybochovu v Alexovicích umístněná na brance před budovou, kde se prodávají povolenky

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2024)

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2024 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč.

3) Tradiční rybářský ples bude pořádaný 27. ledna 2024 se skupinou CARRIE v kultrurním sále v Biskoupkách. Prodej místenek na ples bude probíhat při prodeji povolenek v lednu 7. a 21. v pohostinství u Slavíků v Nové Vsi od 10 do 12:30.

4) Výroční volební členská schůze proběhne v neděli 25. února 2024 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Občerstvení zajištěno. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2024 budou pořádány pro mládež v sobotu 7. září 2024 na rybníku Cortina zdarma.

6) PS pořádá zájezd do ZOO a Dinoparku Bratislava 31. srpna 2024. - Zájezd je už nyní plně obsazen.

7) Platby členství a prodej povolenek

V pohostinství U Slavíků v Nové Vsi v neděli 7. a 21. ledna 2024 od 10:00-12:30
V budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích

na adrese Tovární 166/7:

Čtvrtek 14. prosince 2023 pozor změna 14-16 hodin
Od 4. ledna do 29. února 2024 každý čtvrtek ve 14-16 hodin
Neděle 4. února 2024 v 10-12 hodin
Neděle 18. února 2024 v 10-12 hodin
Neděle 3. března 2024 v 10-12 hodin

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Po těchto výše uvedených termínech pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377).

8) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Zkoušky pro vydání nového RL 100 Kč

Bližší podmínky rybolovu (P a MP) pro rok 2024-2025.

MP - 10 Kč

P- 10 Kč


Členství dospělí od 16.let 1400 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 KčUdržovací členství 500 Kč

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1400 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1400 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

9) Ceny povolenek:

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční 1 250 Kč 1 300 Kč 10 000 Kč 700 Kč

Poloviční a ZTP

16–18 roků

700 Kč 800 Kč * *
Mládež do 15-ti roků 400 Kč 400 Kč * 100 Kč
Týdenní 500 Kč 600 Kč 3 000/3 500 Kč *
Denní 300 Kč 400 Kč 1 000/1 200 Kč *
Celorepubliková - - * *

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 100 Kč.

Příklad nejčastější platby v roce 2024 včetně nových bližších podmínek k lovu pro roky 2024-2025 v ceně 10 Kč:

Dospělý člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1400 Kč + MP roční 1250 Kč + 10 Kč = 2660 Kč

Poloviční 16-18 let a ZTP

Členství 1400 Kč + MP roční 700 Kč + 10 Kč = 2110 Kč

Mládež do 15 let včetně

Členství 200 Kč + MP roční 400 Kč + 10 Kč = 610 Kč

10) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech. Neplatí svazová povolenka, spolek vydává vlastní povolenku.

12) Prodej vánočních kaprů a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem "Petrův zdar"