Výbor a krk

Výbor a krk

Výbor a kontrolní a revizní komise pro období 2024-2028

Výbor

 1. Ing. Pavel Procházka - předseda
 2. Ivana Klímová - jednatelka, ekonomka
 3. Tomáš Sýkora - místopředseda
 4. Miloslava Budínová - pokladní
 5. Ing. Ondřej Klíma - hospodář
 6. Eva Horáková - referent pro práci s mládeží
 7. Lukáš Machotka - referent čistoty vod
 8. Josef Ambrož - člen výboru
 9. MUDr. Petr Kořínek - člen výboru
 10. Dalibor Župa - člen výboru
 11. Jiří Krejčí - člen výboru

Kontrolní a revizní komise (KRK)

 1. Ondřej Koláček - předseda KRK
 2. Lubomír Budín - člen KRK
 3. František Mucha - člen KRK