Články

Články

Jak čas utíká, tak dosluhují i věci, které je potřeba obměňovat, nadešel čas na výměnu staré skladovací buňky za novou, protože do ní zatékalo střechou a dřevěná konstrukce také byla už v dezolátním stavu. Naštěstí pro spolek stále existuje memorandum mezi Moravským rybářským svazem a Jihomoravským krajem, kde byla možnost podat žádost o finanční...

V sobotu 27. ledna 2024 opět ožil kulturní sál v obci Biskoupky. Konal se tradiční rybářský ples se skupinou Carrie. Návštěvnost byla okolo 203 platících účastníků. Pivo teklo proudem, podávaly se smažené řízky, smažený kapr nebo Tortilla. Za přípravu občerstvení a zajištění obsluhy na plese opět děkujeme paní Petře Bulkové z restaurace U Slavíků.

V pátek 26. 5. 2023 se na břehu Žabárny opět po roce objevily dva zelené pártystany. Neklamné znamení, že se budou konat tradiční rybářské závody. Do Žabárny byly vysazeny 3q kapra, pro účastníky bylo nachystáno na kotlík 20 kg krkovičky, rovněž tak dobroty do udírny. Pivo a limo nakoupeno. A tak jsme s napětím očekávali, jaký bude tentokrát o...

Dne 26. února 2023 v 9:50 se konala výroční členská schůze pobočného spolku Nová Ves opět v pohostinství U Slavíků v Nové Vsi. Celkem se sešlo 52 členů pobočného spolku. Podávalo se i malé občerstvení ve formě párků s hořčicí. Dle nových stanov a jednacího řádu Moravského rybářského svazu se vyhotovuje zápis z členské schůze viz níže. Jako...

V sobotu 28. ledna 2023 ve večerních hodinách se začali sjíždět účastnící rybářského plesu do Biskoupek. Po půl roce opět ožil kulturní sál hudbou a zpěvem kapely Carrie. Celkem se sešlo 185 účastníků rybářského plesu, což jsme vůbec nečekali. Pivo teklo proudem, podávaly se smažené řízky nebo smažená kapří žebra. Pokud někdo nechtěl smažené jídlo,...

Moravskému rybářskému svazu se podařilo po roce opět obnovit memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem a uzavřely spolu nové memorandum na období 2022-2024, kde mohou pobočné spolky opět získat finanční prostředky na svoje projekty v oblasti práce s mládeží, na realizaci tradičních akcí pořádaných spolkem a na činnost pobočných spolků, kde je...

V pátek navečer 3.6.2022 se na louce na břehu řeky Jihlavy po delší době opět objevily dva párty stany a několik stolů s lavičkami. Neklamný to signál, že po roční pauze se na "Žabárně" bude závodit v lovu ryb. MRS, z.s pobočný spolek Nová Ves totiž pořádal tradiční rybářské závody. V sobotu 3.6. závody dospělých a v následující den, v...