Jak správně vyplnit sumář?

Jak správně vyplnit sumář?

Sumář úlovků je důležitý formulář informující o návštěvnosti revírů a množství ulovených ryb. Ze všech odevzdaných sumářů vzniká celková sumarizace revírů, která porovnává mezi sebou jednotlivé revíry a podle toho se rozdělují peníze na zarybnění. Proto je velice důležité odevzdat správně vyplněný sumář. Členové MRS vlastnící povolenku mají povinnost odevzdat sumář a povolenku do 15 dnů od skončení její platnosti (roční povolenka do 15. ledna). V případě nedodržení tohoto termínu, nesmí být členovi vydána povolenka na další rok. Sumář se vydává při koupi povolenky. V případě ztracení může rybář požádat hospodáře o nový sumář nebo si ho vytisknout.

Pokud máme nevyplněný sumář, dopíšeme, za jaký rok odevzdáváme sumář, jméno a příjmení, čísla povolenek a název místní organizace (Nová Ves) viz obr. 1. Sloupec NAVŠTÍVENÉ REVÍRY máme rozdělen na EV. Č. REVÍRU (ČÍSLO) a NÁZEV REVÍRU. Zde se vyplňuje z povolenky revír navštívený rybářem. Do NÁZVU REVÍRU se vyplňuje platný název revíru podle Bližších podmínek výkonu rybářského práva (Rybářský řád), např. Žabárna má platný název revíru Jihlava 5M, dále se zde nepíší stejně jako do povolenky různé zdrobněliny např. Jihlavka 5B, Oslavka 1, ale Jihlava 5B, Oslava 1. Do sloupce EV. Č. REVÍRU (ČÍSLO) se píše evidenční číslo revíru zjištěné z Bližších podmínek výkonu rybářského práva (Rybářský řád), např. Jihlava 5B má číslo 463 028, Jihlava 5M – 461 311. Zapisují se všechny navštívené revíry z povolenky. Pro lepší přehlednost je dobré oddělit pstruhové revíry prázdným řádkem od mimopstruhových (obr.1). Do sloupce POČET DOCHÁZEK se vyplňuje počet docházek na konkrétní revír zjištěný z povolenky. Počítají se všechny docházky na daný revír i když nebylo dosaženo žádného úlovku. Potom následují sloupce s jednotlivými druhy ryb (KAPR, LÍN, atd.) Do OSTATNÍ patří všechny druhy, které nemají vlastní sloupec a počítají se dohromady, např. plotice, perlín, cejnek malý, karas obecný atd. Sloupce s rybami jsou rozděleny na 2 podsloupce ks a kg. Do ks se uvádí celkový počet ryb a do kg celková hmotnost ryb daného druhu ulovených na příslušném revíru. Hmotnost se uvádí na jedno desetinné místo. Všechny druhy ryb zapsané v povolence musí být uvedeny i v sumáři.

Příklad 1: Na revíru Jihlava 5M ulovil rybář podle povolenky 10 ks kapra o celkové hmotnosti 22,45 kg. Do sumáře uvede do sloupce ks 10 a do kg po zaokrouhlení 22,5 kg.

Příklad 2: Na revíru Jihlava 5B ulovil rybář podle povolenky 16 ks pstruha duhového o celkové hmotnosti 4,14 kg. Do sumáře uvede do sloupce ks 16 a do kg po zaokrouhlení 4,1 kg.

Konec sumáře s řádky CELKEM je čistě dobrovolná záležitost (obr.1). Můžete si spočítat celkovou docházku, ks a hmotnost ulovených ryb. Pro hospodáře a MRS jsou nejdůležitější úlovky na revírech. Vyplněný sumář zašlete či donesete hospodáři, na adresu MO Nová Ves 70 nebo na další adresy uvedené v bulletinu či na internetových stránkách organizace (viz. Informace pro členy).

Chtěl bych veřejně poděkovat našim členům, kteří správně, zodpovědně a čitelně vyplňují sumáře a dodržují termín odevzdání.

Petrův Zdar

Vzorový příklad vyplněného sumáře.