Zájezd 2017 - Chotěbuz a okolí

31.10.2017

V neděli dne 1. 10. 2017 se uskutečnil zájezd pořádaný Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Nová Ves, nazvaný Chotěbuz a okolí. Hlavním cílem byl Rybí dům v Chotěbuzi, ale nejdříve jsme hodlali navštívit muzeum TATRY v Kopřivnici a nakonec skanzenové městečko.


V 6.45 hodin pro nás přijel autobus na autobusové nádraží v Oslavanech,kde nastoupili první účastníci výletu. Ostatní jsme vyzvedli cestou v Nové Vsi, Biskoupkách a Ivančicích. Potom naše cesta pokračovala směr Kopřivnice. Dlouhou cestu jsme si zpříjemnili zastávkou na parkovišti na občerstvení a toaletu. Do Kopřivnice jsme přijeli o půl desáté a navštívili zajímavé muzeum Tatry, kde byly vidět různé automobily z dřívějších let, jejich motory i převodovky. Mnohé zaujalo i povídání k těmto exponátům. V ceně vstupného bylo i muzeum Emila Zátopka, které jsme také všichni zhlédli. Sraz u autobusu byl naplánovaný na 10.30 hodin, ale protože byla výstava rozsáhlá tak mnozí výletníci nestíhali a vyjížděli jsme až kolem 11. hodiny.


Naše cesta pokračovala do Chotěbuzi, kde na nás čekala zajímavá expozice v Rybím domě. Ve velkých akváriích se nacházela výstava sladkovodních ryb. K vidění byli lín, karas, amur, bolen, sumec albín, slunka obecná, velcí kapři i různě zbarvení Koi kapři. Velmi zajímavé bylo, že jsme mohli zakoupit krmení a ryby sami krmit. Mnoho z nás toho využilo, a hlavně dětem se líbilo, jak velkým kaprům krmení chutná.


V Rybím domě jsme si dali oběd a nějaké občerstvení, a protože nám vyšlo počasí a sluníčko krásně svítilo, tak si po obědě mnoho z nás prohlédlo okolí kolem Rybího domu. Každý rok je zde možnost chytání pstruhů, ale letos bohužel, kvůli technickým problémům, tato možnost nebyla. Pro děti je tam lanová dráha a prolézačky. Takže se mohly vyřádit.


Ve 14.30 hodin jsme měli sraz u Skanzenu, kde na nás již čekal průvodce, který nám podal fundovaný výklad o jedné z nejzajímavějších lokalit území Těšínského Slezska. Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. do 11. století. Každý z nás měl možnost nahlédnout do každodenního života našich předků z dávné minulosti. Závěrem si mohli děti i dospělí pod vedením našeho průvodce zastřílet z luku. Tím naše prohlídka skončila.


Po společné fotografii do kroniky u Rybího domu jsme se odebrali do autobusu a vyrazili na zpáteční cestu k domovu. Cestou jsme poděkovali panu řidiči, že nás dopravil v pořádku a bezpečně tam i zpět. Tím náš výlet skončil a můžeme se začít těšit na ten další výlet v roce 2018.

S pozdravem
Petrův Zdar Eva Růžičková