Výroční členská schůze proběhla 27.6.2021 v sále restaurace U Slavíků v Nové Vsi

18.07.2021

Schůze se zúčastnilo v tomto mimořádném termínu pouhých 18 členů spolku a vyslechli si zprávy o hospodaření spolku, zarybňování revírů, zprávu předsedy PS Nová Ves a dalších referentů. Jako občerstvení se podával smažený kuřecí řízek a bramborový salát. Byla schválena účetní uzávěrka spolku za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Na závěr bylo schváleno usnesení a poděkování přítomným členům za jejich účast.