Výroční členská schůze 2023

28.02.2023

Dne 26. února 2023 v 9:50 se konala výroční členská schůze pobočného spolku Nová Ves opět v pohostinství U Slavíků v Nové Vsi. Celkem se sešlo 52 členů pobočného spolku. Podávalo se i malé občerstvení ve formě párků s hořčicí. Dle nových stanov a jednacího řádu Moravského rybářského svazu se vyhotovuje zápis z členské schůze viz níže. Jako zpestření schůze byla přednáška pana Mgr. Luďka Šlapanského PhD. o stavu populací pstruha obecného v rybářských revírech a její vývoj. Děkujeme členům za účast a zveme členy na příští členskou schůzi v roce 2024, kde bude probíhat volba nového výboru a kontrolní a revizní komise spolku. 

Zápis z VČS 2023

Zpráva předsedy za rok 2022