Výroční členská schůze 2022

19.04.2022

Byla svolána v řádném termínu 27. února 2022 opět v sále restaurace U Slavíků v Nové Vsi od 9:50 hodin. Schůze se zúčastnilo 37 členů a 5 členů se omluvilo. Návrh programu schůze byl schválen a postupovalo se podle něho. Členové si vyslechli zprávy od jednotlivých referentů spolku a byl schválen rozpočet spolku na rok 2022. Proběhla také živá diskuze ohledně pstruhových vod a lovu na nich. Bylo zajištěno také malé občerstvení a na konci jednání bylo schváleno usnesení z výroční členské schůze.

Děkujeme členům za účast.