Výlet do hřebčince v Tlumačově a do Zoo Zlín

11.10.2018

Dne 8. září 2018 uspořádal MRS PS Nová Ves výlet do hřebčince v Tlumačově a po té do Zoo Zlín. V sobotu ráno posbíral autobus za řízení p. Michala Molenta, účastníky zájezdu z okolních obcí a vyrazili jsme vstříc zážitkům i novým poznatkům.


První zastávka byla v hřebčinci v Tlumačově, kde nás provedl pan Ing. Mamica. Hned na úvod nám vysvětlil rozdíl mezi hřebčincem a hřebčínem. V hřebčinci se chovají pouze hřebci za účelem plemenitby koní. Naopak v hřebčíně se chovají jak hřebci tak i klisny určitého plemene, např. hřebčín v Kladrubech nad Labem. Po té jsme zavítali do jednotlivých stájí hřebců a do jejich výběhů. Viděli jsme krásné koně a velice poučný výklad nabitý informacemi o chovu koní.


Další zastávka byl hlavní cíl naší cesty návštěva Zoo Zlín. Po zaplacení vstupenky jsme se vydali po prohlídkové cestě po zoo. Hned na začátku cesty jsme obdivovali řemeslnou práci řezbářů z Gabonu, kteří ze kmene stromu vyřežou jak zvířata tak i lidské postavy. Další zastávka byla u výběhu pštrosů, žiraf a prasat bradavičnatých. Zde jsme se setkali s milou slečnou průvodkyní, která nám představila zvířata v této expozici. Nakonec nás informovala o dalším komentovaném výkladu, který se uskuteční při krmení surikat. Každý z účastníků zájezdu si mohl vybrat, zda bude chtít poslouchat komentář od průvodkyně k vybraným zvířatům a nebo mohl procházet zoo samostatně. Já osobně jsem si vybral komentovanou prohlídku u slečny průvodkyně, protože takový živý výklad ke zvířatům jsem v žádné zoo ještě neviděl. Další komentované výklady byly u slonů, lvů, pand červených a při krmení lachtanů, rejnoků a tučňáků. Během prohlídky jsme se mohli občerstvit v různých stáncích s kávou, zmrzlinou, palačinkami atd. Čas rychle utekl a už se nachýlila hodina našeho odjezdu. Všichni jsme se setkali u autobusu a po společné fotografii jsem vyrazili k domovu.


A na závěr malé hodnocení výletu. Počasí se vydařilo, bylo slunečno a teplo. O výlet byl velký zájem a z hlediska kapacity autobusu jsme museli odříct účast lidem, kteří se pozdě nahlásili. V hřebčinci v Tlumačově jsme se dozvěděli informace o chovu koní. V Zoo Zlín jsme se dozvěděli něco o exotických zvířatech a je zde velice hezké prostředí pro rodinné výlety. Všem doporučuji. Na konec bych poděkoval p. Růžičkové za zorganizování této velice úspěšné akce a panu řidiči Michalu Molentovi za to, že nás v pořádku dopravil domů a budeme se těšit na další spolupráci s ním. Také děkujeme všem účastníkům zájezdu, kteří se rozhodli s námi strávit celou víkendovou sobotu. Příště se budeme opět těšit na další výlet pod hlavičkou MRS, z.s. pobočného spolku Nová Ves.


Petrův zdar!