Rybářský výlet do Landek Parku a do ZOO Ostrava

22.11.2021

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Nová Ves uspořádal jako každý rok naučný výlet pro mládež i dospělé. Hlavní organizátorkou akce byla jako tradičně paní Eva Horáková, za což jí děkujeme za opětovné uspořádání takového výletu. Autobusovou dopravu opět zajistil pan Michal Molent, kterému rovněž děkujeme za bezpečný průběh cesty.

V sobotu 28. srpna kolem 7 hodiny ráno objížděl zájezdový autobus okolní obce, kde nabíral postupně účastníky zájezdu. Potom už vedla cesta směrem na dálnici a přímo do Ostravy, kde se v severním okraji města se nachází hornické muzeum Landek Park s menší expozicí sladkovodních ryb v akváriích.

Před 11 hodinou jsme dorazili na místo a hned jsme se přesunuli do hornického muzea, kde jsme vyfasovali ochranné přilby, abychom mohli zfárat výtahem do podzemní uhelné sloje. Průvodci nás poučili o bezpečnosti a mohla začít prohlídka dolu. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o těžbě černého uhlí a prohlédli si různá zařízení určená k těžbě tohoto nerostu. Po vyfárání ven ze štoly jsme ještě navštívili muzeum hornických záchranářů, kde byla vidět historická zařízení a pomůcky pro záchranu zavalených horníků. Potom jsme přešli do objektu se sladkovodními rybami v akváriích, kde byly vidět běžné druhy ryb vyskytující se v České republice, ale i ty vzácnější např. piskoř pruhovaný.

Další část výletu už probíhala v areálu ZOO Ostrava, kde byl volný rozchod přibližně na 3 hodin a každý se vydal po vlastní ose po libovolných cestách zoologické zahrady. V Zoo nás určitě potěšily jako rybáře soustavy vodních děl, kde bylo možné vidět i kapry, kteří bojovali o kousek chleba od návštěvníků ZOO s kachními opeřenci. V některých expozicích byl volný přístup návštěvníků přímo ke zvířatům zejména k ptákům, které si mohli bez pletiva vyfotit. Také nechyběli plazy ani další obojživelná zvířata ve vnitřních expozicích, kde bylo potřeba dodržovat nošení respirátorů proti šíření nemoci Covid 19.

Na konec výletu jsme se všichni shromáždili před vstupem do ZOO, kde byla pořízena společná fotografie všech účastníků zájezdu. Potom jsme nastoupili do autobusu a vydali se směrem do Ivančic k našim domovům.

Na rok 2022 je naplánován už výlet na Safari do Dvora Králové nad Labem v termínu 27. srpna. Budeme se opět těšit na hojnou účast.