Nová skladovací buňka na rybochovu v Alexovicích

02.04.2024

Jak čas utíká, tak dosluhují i věci, které je potřeba obměňovat, nadešel čas na výměnu staré skladovací buňky za novou, protože do ní zatékalo střechou a dřevěná konstrukce také byla už v dezolátním stavu. Naštěstí pro spolek stále existuje memorandum mezi Moravským rybářským svazem a Jihomoravským krajem, kde byla možnost podat žádost o finanční příspěvek na pořízení nové buňky pro náš spolek. V květnu byla podepsaná smlouva a v červnu byly peníze na účtu. Tudíž jsme mohli začít vybírat novou skladovací buňku. Vzhledem k výši finančního příspěvku padla volba na pořízení starší stavební buňky po kompletní renovaci, která svou délkou a rozvržením dveří a oken odpovídala našim potřebám na skladování věcí na výlovy. Buňka je vybavena možností elektrické přípojky, zásuvkami, světlem a dokonce elektrického vytápěni. Dále disponuje ochrannými mřížemi u dveří i oken. Pohledově se neliší od přímo nově vyráběných buněk. Před dovozem nové buňky se musely nechat ořezat větve nad příjezdovou cestou a i nad místem uložení buňky. Dále zajistit jeřáb, jak na odvoz staré buňky tak i na vykládku nové buňky. Tady musím poděkovat panu Klikovi z Ivančic, který se toho ujal se svým jeřábem. Ve středu 27. září dorazila nová buňka a byla úspěšně složena na první pokus na své stanoviště.

Děkuji všem, kteří přispěli k realizování této akce a Jihomoravskému kraji za finanční příspěvek na nákup buńky.