MRS PS Nová Ves pořídil záložní zdroj elektrické energie na rybochov v Alexovicích

11.12.2020

Chov pstruhů je energeticky náročný a vyžaduje stabilní dodávku elektrické energie pro pohon dmychadel, které provzdušňují vodu v nádržích s rybami. Rychlost růstu pstruhů je přímo závislá na dostatku kyslíku ve vodním prostředí. Proto je velice důležitá stabilní dodávka vzduchu do nádrží s rybami pro zvýšení hladiny kyslíku v tomto prostředí. Největší riziko kolísání obsahu kyslíku je v letních měsících, kdy teplota vody může vystoupat až ke 20 °C a více a tím dochází k tomu, že obsah kyslíku ve vodě je mnohonásobně menší než v chladných měsících, proto je nutné kyslík dodávat do nádrží třeba provzdušňováním za pomoci dmychadel. Pokud by nedocházelo k soustavnému provzdušňování nádrží v těchto měsících, může dojít k úhynu většiny ryb v nádržích. Proto každá moderní pstruhárna disponuje záložním zdrojem energie pro dmychadla pro případ delšího výpadku elektrické energie. I touto nečekanou hrozbou pro pstruhy na rybochovu v Alexovicích se zabýval také výbor PS Nová Ves, přece jenom roční produkce na rybochovu je okolo 10 t pstruhů, což by nebyla malá škoda a nikdo vám ryby nepojistí pro tento případ. Proto se hledalo řešení této situace a zejména finance. Naštěstí ještě existuje memorandum Moravského rybářského svazu a Jihomoravského kraje, kde můžou pobočné spolky žádat o dotace na takové projekty.
Vhodný čas pro získání finančních prostředků nadešel hned začátkem roku, kdy během 14 dní mohly pobočné spolky podat žádost o dotaci na své projekty. I náš spolek využil této šance, protože otázkou záložního zdroje elektrické energie se zabýval několik let a měl i zmapované jak nabídky firem, tak i jak silný zdroj je potřeba i s nějakou výkonovou rezervou pro další rozvoj rybochovu. Rychle jsme podali žádost o dotaci a čekali, jestli to vyjde nebo ne.

I přes pandemii koronaviru nakonec rozhodlo zastupitelstvo Jihomoravského kraje vyčlenit finanční prostředky pro projekty Moravského rybářského svazu a na svém zasedání 18.6.2020 podpořilo naši žádost i na základě podpory z řad členů rady Moravského rybářského svazu. Obratem byla podepsána smlouva s našim spolkem o čerpání dotace na záložní zdroj el. energie a potom jsme čekali na přidělení finančních prostředků.

Po připsání finanční částky na účet byla vybrána firma Irium z Olomouce, která dodává silné dieselové agregáty také do jiných rybářských podniků a firem a má s instalacemi velké zkušenosti. Výborem byl vybrán dieselový agregát značky Grupel, který vyhovoval našim požadavkům zejména v podmínce plně automatického provozu, tzn. že sám nastartuje při výpadku el. proudu a při obnovení el. proudu se také sám vypne. Může stát venku, má vlastní kapotu a nižší hlučnost. Agregát značky Grupel se vyrábí v Portugalsku, tudíž výroba a samotné dodání stroje trvá 6 týdnů.

Během čekání na dodávku stroje se rozběhly přípravné práce a vhodné umístění stroje k hlavnímu rozvaděči na rybochovu. Také bylo nutné udělat výkop na betonový základ pod záložní zdroj, protože váha stroje je okolo 850 kg. Výkop provedl pan Havelka svým minibagrem a za to mu děkujeme. Po tom nastalo betonování podstavce.

Vše se podařilo a dne 9. listopadu byl dovezen agregát na rybochov do Alexovic. Bylo nutné také zajistit jeřáb nebo auto s hydraulickou rukou pro instalaci na základovou desku. V tom nám vyšla vstříc firma Technické služby Oslavany a poskytla nákladní auto s hydraulickou rukou. Velice děkujeme této firmě a vážíme si její spolupráce s námi. Agregát byl usazen na své místo a bylo nutné ho správně zapojit k hlavnímu rozvaděči. To provedl přímo technik firmy Irium, který také vyzkoušel, jestli agregát správně funguje a správně reaguje na výpadky proudu. V ten den také ještě proběhlo proškolení zaměstnanců rybochovu na obsluhu a údržbu stroje.

Zakoupením agregátu došlo k další modernizaci rybochovu a k zajištění profesionální péče o pstruhy. Je to další krok k rozvoji chovu pstruhů v Alexovicích a samozřejmě k zabránění velkým ztrátám na obsádce ryb při nečekaných situacích z hlediska výpadku elektrického proudu. MRS PS Nová Ves děkuje za finanční podporu při nákupu záložního zdroje el. energie Jihomoravskému kraji.