MRS PS Nová Ves nakoupil nové párty stany za finanční podpory Jihomoravského kraje

21.10.2019

Jak čas rychle utíká a některé věci dosluhují, začal pobočný spolek Nová Ves řešit náhradu starých párty stanů, které už byly v dezolátním stavu po dlouhých letech používání. A hlavně se řešila finanční otázka, kde sehnat potřebné finance. Naštěstí funguje stále memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Moravským rybářským svazem (MRS). Zejména funguje podpora mládeže, kde nový žadatel o první rybářský lístek do 15 let obdrží povolenku zdarma hrazenou z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pobočné spolky v rámci MRS mohou požádat o příspěvek na své projekty. Proto se spolek Nová Ves rozhodl zkusit podat žádost o příspěvek na nákup nových párty stanů. Žádost byla zaslána 5. března 2019. Dlouho se nic nedělo, až na začátku září přišla k podpisu smlouva o poskytnutí dotace s využitím čerpání finanční částky do konce září. Ihned se začali vybírat firmy na dodávku párty stanů. Nakonec výbor PS vybral firmu Tentino, která nabídla delší záruční lhůtu na konstrukci. Také potisk předního volánu s logem PS a odkazem internetových stránek i poděkování Jihomoravskému kraji byl zdarma. I za takový krátký časový úsek se podařilo tento projekt zdárně dokončit. Podařilo se nakoupit 2 nové nůžkové párty stany o rozměrech 3 x 4,5 m a 3 x 6 m včetně příslušenství, jako jsou železné zátěže pro ukotvení na tvrdý povrch. Takže příští rybářské závody na Žabárně v roce 2020 už budou probíhat pod novými párty stany. Tímto článkem děkujeme za finanční podporu Jihomoravskému kraji.