JMK podpořil projekty realizované MRS PS Nová Ves v roce 2022

19.11.2022

Moravskému rybářskému svazu se podařilo po roce opět obnovit memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem a uzavřely spolu nové memorandum na období 2022-2024, kde mohou pobočné spolky opět získat finanční prostředky na svoje projekty v oblasti práce s mládeží, na realizaci tradičních akcí pořádaných spolkem a na činnost pobočných spolků, kde je podporován chov ryb pro revíry MRS.


Termín podání žádostí pro pobočné spolky byl stanoven na konec ledna 2022. Z tohoto důvodu pobočný spolek Nová Ves připravil dvě žádosti o finanční podporu pro své dva projekty. Dokončení dvou recirkulačních systémů pro chov pstruha obecného a rekonstrukci přívodního potrubí pro rybochov PS Nová Ves.

Výstavbou recirkulačních systémů se výbor spolku zaobíral už několik let a dalším velkým impulzem byla připravovaná rekonstrukce náhonu v Alexovicích, která probíhá v tomto roce. Na pozemku rybochovu je velká zásoba podzemní vody pro další využití k chovu ryb na recirkulačních systémech, kde voda je čištěna přes filtr a vracena zpět do nádrží s rybami. Podzemní voda pak slouží k doplňování těchto systémů. Hlavním důvodem použití podzemní vody do těchto systémů je, že neobsahuje zárodky původců chorob ryb, což je velice důležité pro odchov lososovitých ryb od plůdku až do stadia ročka. Proto pobočný spolek začal s obnovou původního vrtu s podzemní vodou na pozemku rybochovu. Voda z vrtu podle zkoušek jakosti vody provedených v roce 2019 má charakter pitné vody. Po stavebních úpravách byl vrt pro účely chovu lososovitých ryb zkolaudován v roce 2021. V roce 2020 se podařilo pobočnému spolku zakoupit starší laminátové žlaby pro tzv. velký venkovní recirkulační systém. Následující rok byl vytvořen plán instalace a nákup spojovacího potrubí. A pro odchov plůdku ryb se podařilo zakoupit v roce 2021 dva odkulovací žlaby. Následně bylo nutné ještě nakoupit instalační a technické prvky.

Finanční prostředky z Jihomoravského kraje byly použity pro dovybavení malého systému pro odchov plůdku, konkrétně čerpadlem, UV lampou, vzduchovými válci, membránovým dmychadlem, vzduchovacími hadičkami, stěnovými průchodkami a kulovým ventilem. Další finanční prostředky byly použity k dokončení venkovního recirkulačního systému k nákupu stínicí plachty, pletiva, čerpadla, UV lampy, spirálové hadice, náplň do filtru (filtrační elementy, rohož matala), dmychadlo s příslušenstvím, trubkové elementy k provzdušňování žlabů a filtru a jedné plastové palety pod dmychadlo.

Druhým projektem podpořený Jihomoravským krajem byla rekonstrukce přívodního potrubí pro rybochov PS Nová Ves, které je naprosto v dezolátním stavu. Nyní probíhá celková rekonstrukce náhonu v Alexovicích včetně elektrárny a je možné vyměnit celé přívodní potrubí do rybochovu. Finanční prostředky byly použity k nákupu potrubí, maziva k instalaci a nerezových vrutů ke spojení potrubí. Bohužel rekonstrukce náhonu ještě probíhá včetně opravy elektrárny a ve spodní části náhonu dosud neproběhly žádné stavební úpravy, kde se nachází staré přívodní potrubí do rybochovu. Dle dosavadního zjištění bude probíhat ve spodní části náhonu čištění a úprava dna do sklonu pro lepší odtok vody z ústí elektrárny do řeky na přelomu roku. Potrubí se může vyměnit až po těchto stavebních úpravách v dolní části náhonu, což doufáme, že se dočkáme na začátku příštího roku.

Děkujeme Jihomoravskému kraji za poskytnutí finančních prostředků na nákup materiálu a možnost dalšího rozvoje chovu lososovitých ryb na rybochovu pobočného spolku Nová Ves v Alexovicích.